خدمات اینترنتی

آماده سازی IELTS

IELTS آزمون زبان انگلیسی استانداردی است که برای سنجش توانایی افراد در زبان انگلیسی در دانشگاههای بریتانیا و بعضی نقاط دیگر مورد استفاده قرار میگرد.

دوره های آمادگی IELTS ما شامل موارد زیر می باشد:

دوره Vocabulary پيش نياز دوره Reading مي باشد. برای شرکت در دوره ها باید در سطح (6) Pre-Intermediate باشند.

دوره تعداد جلسات روزها مبلغ
Vocabulary ۱۶ دو روز در هفته 265،000 تومان
Reading ۱۲ دو روز در هفته 250،000 تومان
Listening ۱۴ دو روز در هفته 265،000 تومان
Speaking ۱۲ دو روز در هفته 260،000 تومان
Writing ۱۸ دو روز در هفته 265،000 تومان