Français

آموزش زبان فرانسه

جایگاه واهمیت زبان فرانسه درجهان امروز:

تکلم بیش از 200 میلیون نفر در بیش از 70 کشور جهان به این زبان

اولین زبان رسمی سیاسی جهان

جزو شش زبان رسمی در سازمان ملل

زبان رسمی 29 کشور و 57 ایالت در سرتاسر جهان

بیشترین تعداد متقاضی برای یادگیری این زبان در رشته های تحصیلی ادبیات، حقوق و علوم سیاسی

تکلم تعداد زیادی از کشورهای آفریقائی به این زبان و بنابراین بازار کار گسترده در این کشورها

زبان رسمی ایالت مهاجر پذیر Québecدر کانادا

دوره های مکالمه با کتابهایAlter Ego:

سری پنج جلدی کتابهای Alter Egoبه دلیل هماهنگی کامل با چهارچوب مشترک آموزشی اروپائی(CECR)و دارا بودن قابلیت تدریس در کشورهای غیر فرانسه زبان، یکی از بهترین گزینه های موجود در جهان است. روش یادگیری مکالمه باAlter Ego،در مرحله اول در محدوده کلاس شروع شده و به تدریج به زندگی روزمره بسط پیدا میکند. Alter Egoحاصل تلاش بی وقفه جمعی از مدرسان و زبان شناسان پر آوازه موسسه معتبرآلیانس پاریس(Alliance Française de Paris) می باشد.

لازم به توضیح است که چهارچوب مشترک آموزش اروپایی (CECR) درشش سطح(C2,C1,B2,B1,A2,A1)تعریف شده است و کتاب حاضر یکی از متدهای آموزش زبان قابل استفاده در کشورهای غیر فرانسه زبان است که تا پایان ) C2آمادگی برای آزمون DALF2) را پوشش می دهد.

 

دوره های ویژه

دوره نگارش ساده و پیشرفته

برای زبان آموزانی که نیاز به ادامه تحصیل در کشورهای فرانسه زبان دارند ، و تا حدودی به این زبان مسلط بوده (A2) و یا مایل به نگارش پیشرفته تر (B1, B2) برای مکاتبات اداری هستند.


آمادگی آزمونهای TEF, TCF, DALF, DELF

- دوره های آمادگی برای آزمون های بین المللی DELF (مبتدی و متوسّطه) وDALF(پیشرفته) که تعداد زیادی از دانشگاه های معتبر فرانسه پذیرش خود را منوط به داشتن گواهی این آزمونها می دانند.

-دوره های آمادگی برای آزمون هایTCFوTEF/ این آزمونها به منظور سنجش سطح زبان آموزان است. داشتن این گواهی ها امتیاز ویژه ای برای اخذ ویزای مهاجرت یا دانشجوئی برای کانادا می باشد.

 

دوره های فشرده برای متقاضیان عزیمت به کانادا

درخواست کنندگان عزیمت به استان Québec در کانادا، در اغلب موارد با فشردگی زمانی و عدم آگاهی کافی از زبان فرانسه مواجه هستند. هدف از برگزاری این دوره ها آماده کردن این گروه از زبان آموزان برای رسیدن به سطح مورد نیاز از زبان فرانسه می باشد. این دوره ها به صورت فشرده و نیمه فشرده تشکیل می شوند.

 

دوره آمادگی مصاحبه Québec

این دوره 8 جلسه به طول می انجامد و شرکت کنندگان را برای مصاحبه گزینشی استان Québec آماده می نماید.در این دوره، تکنیک های موفقیت در مصاحبه با توجه به جزئیات و ویژگی های هر متقاضی ارائه شده و زبان آموزان با سرفصل ها و مباحث مطرح در این مصاحبه آشنا می گردند. در این دوره که با همکاری کارشناسان مهاجرت برگزار می شود، مصاحبه های آزمایشی، مهارت کافی برای موفقیت در مصاحبه را در زبان آموزان ایجاد می کند.

 

See Also

Our Partners