خدمات اینترنتی

آماده سازی IELTS

IELTS آزمون زبان انگلیسی استانداردی است که برای سنجش توانایی افراد در زبان انگلیسی در دانشگاههای بریتانیا و بعضی نقاط دیگر مورد استفاده قرار میگرد.

دوره های آمادگی IELTS ما شامل موارد زیر می باشد:

برای شرکت در دوره ها باید در سطح (6) Pre-Intermediate باشند.

دوره تعداد جلسات روزها مبلغ
Vocabulary ۱۶ دو روز در هفته ۴۰۰،۰۰۰ تومان
Reading ۱۲ دو روز در هفته ۳۵۰،۰۰۰ تومان
Listening ۱۴ دو روز در هفته ۴۰۰،۰۰۰ تومان
Speaking ۱۲ دو روز در هفته ۳۵۰،۰۰۰ تومان
Writing ۱۸ دو روز در هفته ۴۰۰،۰۰۰ تومان