خدمات اینترنتی

آماده سازی IELTS

IELTS آزمون زبان انگلیسی استانداردی است که برای سنجش توانایی افراد در زبان انگلیسی در دانشگاههای بریتانیا و بعضی نقاط دیگر مورد استفاده قرار میگرد.

دوره های آمادگی IELTS ما شامل موارد زیر می باشد:

برای شرکت در دوره ها باید در سطح (6) Pre-Intermediate باشند.

دوره تعداد جلسات روزها مبلغ
Vocabulary ۱۴ دو روز در هفته ۴۹۰،۰۰۰ تومان
Reading ۱۰ دو روز در هفته ۴۰۰،۰۰۰ تومان
Listening ۱۲ دو روز در هفته ۴۰۰،۰۰۰ تومان
Speaking ۱۰ دو روز در هفته ۴۵۰،۰۰۰ تومان
Writing ۳ ترم ۸ جلسه ای دو روز در هفته ۴۵۰،۰۰۰ تومان